Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO

Działania wolontaryjne w Fundacji Ludzie i Medycyna możemy wspierać i rozwijać, dzięki dofinansowaniu w ramach projektu – Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO! realizowanego od 01.09.2023 r. do 31.08.2026 r. 

Projekt jest dofinansowany ze środków Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030. Dofinansowanie przyznano w ramach konkursu „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!” edycja 2023.

Łączna kwota dofinansowania wynosi 317 640,00 zł, w tym: w roku 2023 – 39.700,00  zł, w roku 2024 – 121 300,00 zł, w roku 2025 – 111 280,00 zł, w roku 2026 – 45 360,00 zł.

W ramach pozyskanych funduszy fundacja może nie tylko zatrudnić koordynatora wolontariatu, ale także prowadzić działania mające na celu wsparcie wolontariatu w organizacji. W związku z tym w najbliższych latach w ramach projektu będą realizowane takie działania jak:

  • zwiększenie kompetencji koordynatora wolontariatu poprzez odpowiednie kursy i szkolenia;
  • przeprowadzanie konkursu minigrantów dla wolontariuszy organizacji, dzięki czemu będą mogli realizować swoje projekty;
  • usprawnienie komunikacji;
  • prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy zwiększających wiedzę i kompetencje w różnych dziedzinach;
  • organizacja spotkań integracyjnych zarówno online, jak i na żywo, by zwiększać poczucie wspólnoty w organizacji;
  • prowadzenie działań motywujących oraz przeciw wypaleniu dla naszych wolontariuszy.

W wyniku realizacji zadania zostanie usprawniona współpraca z wolontariuszami, poprawie ulegnie komunikacja wewnętrzna, a dzięki regularnym spotkaniom facylitatorskim istniejące w zespołach problemy będą rozwiązywane na bieżąco. Spotkania integracyjne pozwolą lepiej się poznać wolontariuszom z poszczególnych zespołów i nawiązać bliższe kontakty, a szkolenia i możliwość realizacji własnych pomysłów pozwoli zdobyć ciekawą wiedzę i doświadczenie. W efekcie wolontariusze będą bardziej zmotywowani, nie będą odczuwać “wypalenia”, będą czuli się bardziej związani z fundacją, co zachęci do wydłużenia czasu współpracy na wolontariacie systematycznym. Fundacja zaś będzie sprawniej mogła realizować swoje cele statutowe.