Empatyczne projektowanie na SWPS

Studenckie projekty realizowane w metodologii UX w medycynie

Studentki/ci kierunku School of Ideas uczą się z nami tworzyć rozwiązania dla pacjentów.

Pracujemy w oparciu o metodę „empatycznego projektowania”, która kładzie nacisk na badania jako podstawę projektowania oraz wrażliwość na potrzeby osób z doświadczeniam choroby w życiu codziennym. Zajęcia to praktyczny, przyspieszony kurs UX w medycynie.

Studentki/ci prowadzą badania jakościowe (tworzą scenariusze badań, prowadzą rekrutację, przeprowadzają wywiady pogłębione, analizują wypowiedzi), formułują wyzwania projektowe, tworzą prototypy rozwiązań, przechodzą przez testy użyteczności, a następnie wspólnie wdrażamy wybrane rozwiązanie.

To już trzeci semestr współpracy Fundacji Ludzie i Medycyna z Uniwersytetem SWPS. W tym roku zadanie studentek/ów jest określone:

1. co do tematu: robocze hasło semstru to „Instrukcja Obsługi Mnie” , czyli komuniakcyjne wyzwania pacjentów w relacji ze znaczącymi dla nich osobami;

2. co do formy: skupiamy się na tworzeniu rozwiązań dotykalnych, fizycznych, prostych, tanich i łatwych do wdrożenia. Dlaczego? Aby dowieść, że „innowacja” nie równa się „aplikacja”, a także, że małe i tanie rozwiązania mogą wprowadzić ważną zmianę w funkcjonowaniu osób chorych.

W styczniu przedstawimy rezultaty prac!

Zajęcia prowadzi Ania Charko.

Podczas równoległych zajęć Robert Statkiewicz z Fundacji Ludzie i Medycyna rozszerza umiejętności studentów dotyczące prowadzenia badań oraz m.in. tworzenia person.